INICI

- Aquesta és una pàgina web personal.
- Va començar com una prova en el meu interès pel disseny web. I així s'ha quedat.
- Té una única finalitat de consulta. En cap cas hi ha interès comercial.
- Els continguts són propietat de l'autor. L'ús indegut per part de tercers no és responsabilitat de l'autor.
- Hi ha links a altres pàgines web. Els continguts de cadascuna d'elles és responsabilitat dels seus autors.

 
- This is a personal web site.
- It all began as a test in my interest on web design. And so it remains.
- Only for consulting purposes. Never for commercial interest.
- The contents are property of the author. The use others make of them is not responsibility of the author.
- There are links to other web sites. Their contents are responsibility of their authors.